TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA

1.-   Dades identificatives del titular

Aquests termes i condicions generals de venda regulen de manera integral totes les transaccions de venda que es puguin oferir, prestar o realitzar des de la botiga on-line ubicada al lloc webwww.monoa., de la qual és titular MONOA by S&M, SL, (d'ara endavant MONOA), amb Número o Codi d'identificació fiscal núm. B05479019, domicili social a Avinguda Negrals, 8, 3er. A. 25230 Mollerussa. LLEIDA i inscrita en municipi de Manresa, tom 1620, foli 185, full L33166.

 

2.-   L'usuari

L'accés, la navegació i l'ús del lloc web, confereix la condició d'usuari, per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions establertes aquí, així com les modificacions ulteriors, sense perjudici de la aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

L'Usuari assumeix la responsabilitat d'un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

Fer ús del lloc web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

No fer cap compra falsa o fraudulenta.

Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades.

L'Usuari declara ser més gran de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través del lloc web. El lloc web està dirigit principalment a usuaris residents a Espanya. MONOA no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment.

 

3.- Aplicabilitat de les condicions generals

Les presents Condicions de Venda seran aplicables única i exclusivament a empresaris i professionals, en cap cas per a persones que tinguin la condició de consumidor final.

Perquè els usuaris tinguin la condició de Client hauran de complir els requisits següents:

Ser un professional i/o empresari.

Actuar amb un propòsit relacionat amb la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió.

 

4.- Objecte

Aquestes condicions regularan l'ús del lloc web www.monoa.es que MONOA posa a disposició dels usuaris i clients.

Aquestes Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació. MONOA podrà modificar-les sense previ avís, de manera que recomana una periòdica consulta, més encara quan es disposi a fer un ús efectiu de la seva botiga en línia ubicada al web www.monoa.es. No obstant això, MONOA es compromet sempre a tenir-les actualitzades, a publicar la darrera versió i permetre'n l'accés i la impressió en qualsevol moment.

MONOA posa a disposició dels Usuaris, els següents productes (d'ara endavant de forma indistinta “els Productes”): fabricació de productes tèxtils.

Els productes oferts per MONOA apareixeran indicats al lloc web, amb indicació de les seves característiques i preu final (impostos indirectes, despeses i preu de serveis addicionals inclosos), estant per tant a disposició de l'usuari amb caràcter previ a la seva sol·licitud de serveis. La contractació de qualsevol dels productes oferts per MONOA implicarà que aquesta només estarà obligada al compliment de les Condicions Generals de Contractació aquí establertes, de conformitat amb els productes descrits.

MONOA únicament podrà respondre per o en relació amb la provisió dels productes si els defectes o irregularitats són conseqüència directa d'algun acte dolós, culpós o negligent directament i irregularitats són conseqüència directa d'algun acte dolós, culpós o negligent directament i exclusivament imputable a MONOA .

L'àmbit territorial de prestació dels serveis coincidirà amb l'àmbit territorial descrit a www.monoa.és.

 

5.- Condicions d'accés i compra

L'accés al lloc web de MONOA és lliure i atribueix a qui el realitza la condició d'usuari, independentment del posterior ús dels serveis oferts.

L'Usuari haurà de registrar-se amb l'objecte de comprar a la nostra botiga havent d'emplenar un formulari, cosa que comportarà assignar unes credencials personals compostes per un identificador únic (que serà l'adreça de correu electrònic) i una contrasenya, la conservació i custòdia de la qual dependrà exclusivament de l'Usuari, que haurà d'operar-hi amb la diligència deguda. Per tant, no utilitzarà altres claus que no siguin les seves, a fi de suplantar altres Usuaris en la utilització de www.monoa.es.

L'adquisició dels productes a www.monoa.es només podrà fer-se per usuaris majors de divuit (18) anys, que hauran de seguir els passos i instruccions que acompanyaran tot el procés de compra, consistents, de manera merament enunciativa:

Emplenament del formulari d'alta o identificació d'usuaris prèviament registrats.

Visualització en pantalla del resum de la comanda, condicions de lliurament i despeses – si escau – d'enviament.

Acceptació de condicions de compra, la qual cosa suposa la lectura, comprensió i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com si escau, de les Condicions Particulars existents.

Recepció immediata de correu electrònic de resum al compte utilitzat en el registre o –si no n'hi ha– en el termini més breu possible i sempre abans de les vint-i-quatre hores següents.

 

6.- Comandes

No es podrà realitzar cap comanda vàlida sense acceptar expressament, a través de les caselles habilitades a aquests efectes, els termes i condicions i la política de privadesa de MONOA.

Totes les comandes es consideraran ofertes de compra sotmeses a aquests termes i condicions. MONOA es reserva el dret d'acceptar-les si no es compleixen els requisits previstos en aquestes.

Realitzat una comanda el sistema genera automàticament un comprovant de la recepció del mateix. No obstant aquesta confirmació no suposa l'acceptació automàtica de la comanda, atès que MONOA es reserva el dret a demanar informació addicional, relacionada amb la identitat i el domicili per garantir, tant un correcte enviament de la comanda, com per assegurar la inexistència de frau relacionat amb les transaccions. Poden realitzar-se comandes els 365 dies de l'any, a qualsevol hora, llevat dels moments en què el servei estigui suspès per manteniment o per altres circumstàncies comercials i/o de força major.

Qualsevol comanda està subjecte a la disponibilitat de producte. En cas que no sigui possible lliurar una comanda per problemes al subministrament o per no disposar d'estoc suficient, l'usuari tindrà l'opció d'esperar fins que el producte estigui disponible o cancel·lar la comanda.

 

7.- Lliurament

Es considerarà que s'ha produït el lliurament en el moment en què l'usuari o tercer indicat per ell adquireixi la possessió material dels productes.

El termini de lliurament per a la comanda variarà segons el mètode d'enviament seleccionat i es veurà indicat al lloc web un cop s'obtingui la confirmació de la comanda, en qualsevol cas no superarà els 30 dies a comptar de la data de la confirmació de la comanda. En cas que no es pugui complir amb la data de lliurament, informarem d'aquesta circumstància a l'usuari i se us oferirà l'opció de seguir endavant amb la compra fixant una nova data de lliurament o la possibilitat d'anul·lar la comanda obtenint el reemborsament total del preu pagat.

Si el destinatari està absent en el moment del lliurament, es deixarà un avís perquè pugui recollir l'enviament al lloc i en els terminis que s'indiquin. Transcorregut el termini sense que es produeixi la recollida, l'enviament serà tornat a MONOA.

Les Comandes viatgen sempre per compte i risc de l'usuari/client. Qualsevol despesa suplementària no prevista a les nostres tarifes (embalatges marítims, mètodes especials de descàrrega, enviaments per règim d'equipatge, avió, etc.) seran sempre per compte i risc de l'usuari/client.

El transport serà realitzat per una empresa de transports externa que efectuarà els lliuraments per compte de MONOA i farà un seguiment de les comandes amb les mesures de seguretat control pertinents.

 

8.- Preu i pagament

S'entén que el preu de cada producte és el que apareixerà a la pàgina web en el moment de fer cada comanda o d'acord amb l'acord particular que hagin aconseguit les parts per a una comanda concreta. L'usuari haurà d'abonar el preu marcat, incloent-hi els impostos aplicables, juntament amb les despeses d'enviament, que s'afegiran al preu final a pagar.

Els preus poden ser modificats per MONOA en qualsevol moment i sense previ avís sense que això afecti les comandes ja confirmades. Tot i això, fins i tot confirmat, MONOA no estarà obligat a atendre comandes quan el preu sigui incorrecte, especialment, quan l'error sigui manifest i sigui reconeixible amb facilitat.

Els mitjans de pagament acceptats són:

 1. Pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Ens reservem el dret de NO acceptar certs pagaments amb determinades targetes de crèdit.
 2. Pagament mitjançant PayPal.
 3. Pagament contrareemborsament.

MONOA es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament, podent crear-ne de noves o eliminar-ne alguna de les existents, sense que l'usuari/client de www.monoa.es pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des de www.monoa.es ens posaríem en contacte amb l'usuari/client per informar-lo, oferint-li l'opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

Pagament amb targeta de crèdit/dèbit: El càrrec es realitza en línia, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent i un cop s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes. Amb l'objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament www.monoa.es, utilitza sistemes de pagament segur d'entitats financeres de primera línia en comerç electrònic. En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses directament i de manera encriptada (SSL) a l'entitat financera corresponent. El sistema d'encriptació SSL que s'utilitza confereix seguretat total a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les dades de l'usuari/client tenen total confidencialitat i protecció. Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades a cap base de dades nostra. Estan únicament utilitzats al TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l'entitat financera de MONOA, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, MONOA no es fa responsable per cap retard o manca de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'usuari /client. MONOA es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades per l'usuari/client i adoptar les mesures que consideri oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren a la comanda. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, MONOA no es fa responsable per cap retard o manca de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'usuari /client. MONOA es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades per l'usuari/client i adoptar les mesures que consideri oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren a la comanda. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, MONOA no es fa responsable per cap retard o manca de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'usuari /client. MONOA es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades per l'usuari/client i adoptar les mesures que consideri oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren a la comanda.

Pagament contra reemborsament: l'usuari/client farà el pagament un cop el producte se li lliuri al domicili d'enviament sol·licitat, aquesta modalitat tindrà un cost addicional d'aproximadament el 3% sobre el valor total de la cistella. L'usuari/client que realitzi una compra mitjançant aquesta modalitat, excepte cancel·lació de la mateixa a través del servei d'atenció a l'usuari/client, previ al correu enviat per MONOA informant que ja la comanda ha estat enviada, estarà obligat al pagament del mateix , considerant-se frau el rebuig del paquet.

Els pagaments amb PayPal es fan directament a la web de PayPal, seguint les condicions d'ús que estableix PayPal. En cas de no pagar la comanda en el termini d'una hora, MONOA donarà per cancel·lada la comanda.

 

9.- Devolucions, reparacions

L'usuari/client gaudeix del dret a la devolució de tots els productes comprats al Lloc Web sempre que ho comuniqui a MONOA dins un termini màxim de quinze 15 dies hàbils des de la data de lliurament i compleixi les condicions següents:

El producte estigui en el mateix estat en què es va lliurar, haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

La devolució es realitzi utilitzant el mateix embalatge amb què es va realitzar el lliurament o si no n'hi ha, amb un format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.

Contacteu prèviament amb el Servei d'Atenció al Client, on es facilitarà un número de reclamació per fer el seguiment del procés.

En el cas de les devolucions per productes defectuosos coberts per la garantia o les causes imputables a MONOA, el servei de devolució serà de caràcter gratuït. En aquest cas, MONOA reemborsarà el producte i les despeses d'enviament corresponents; les devolucions i anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials. En els supòsits de devolució no imputables a MONOA, les despeses d'enviament aniran a càrrec de l'usuari/client que serà informat prèviament.

 

10.- Dret de desistiment

Com que l'usuari/client té la consideració d'empresari als efectes que preveu la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, no s'aplica el dret de desistiment.

 

11.- Garantia

MONOA by S&M, SL es compromet a respectar la garantia legal dels productes i serveis que al seu lloc web s'ofereixen segons allò estipulat a la legislació aplicable.

 

12.- Servei datenció al Client

MONOA disposa d'un servei d'atenció al client perquè l'Usuari pugui gestionar les vostres reclamacions, dubtes, o sol·licitar garanties.

L'Usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions o sol·licituds d'informació al Servei d'Atenció al Client de MONOA, utilitzant qualsevol de les vies següents:

Enviant un correu electrònic a info@monoa.es

Trucant al telèfon 677410196, de dilluns a divendres (8.30 ha 15.00 h)

Tots els dubtes i especialment les queixes i els suggeriments seran atesos a la major rapidesa, sense sobrepassar en cap cas els terminis que estableixi la legislació vigent.

Així mateix, en tindrà constància mitjançant el lliurament d'un justificant per escrit, en paper o en qualsevol altre suport durador.

 

13.- Mitjans tècnics per corregir errors

Es posa en coneixement de l'Usuari/client que en cas que detecti que s'ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar-los posant-se en contacte amb MONOA utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació general) i/oa través d'aquells habilitats per contactar amb el servei d'atenció al client. Així mateix, aquestes informacions també podrien solucionar-se per l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

En qualsevol cas, l'Usuari té accés a l'espai, la cistella o la cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

 

14.- Protecció de dades personals

MONOA, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament:

Mantenir una relació comercial amb lusuari.

Dades recollides:

Les dades personals recollides en aquest lloc són les següents:

 1. Obertura del compte: en crear el compte de l'usuari, el vostre nom, cognoms, número de telèfon, adreça postal,
 2. Login: quan l'usuari es connecta a la pàgina web, registra, en particular, el cognom, el nom, les dades d'accés, les dades d'ús, la ubicació i les dades de pagament.
 3. Perfil: la utilització dels serveis prestats a la pàgina web permet introduir un perfil, que pot incloure una adreça i un número de telèfon.
 4. Pagament: com a part del pagament dels productes i serveis oferts a la pàgina web, es registren les dades financeres relatives al compte bancari o targeta de crèdit de l'usuari.
 5. Comunicació: quan el lloc web s'utilitza per comunicar-se amb altres membres, les dades relatives a les comunicacions de l'usuari s'emmagatzemen temporalment.
 6. Galetes: Les galetes s'utilitzen quan s'utilitza el lloc. L'usuari té la possibilitat de desactivar les galetes des de la configuració del vostre navegador.

Ús de les dades personals

La finalitat de les dades personals recollides dels usuaris és posar a la vostra disposició els serveis del lloc web, millorar-los i mantenir un entorn segur. Més específicament, els usos són els següents:

Accés i ús del lloc web per part de lusuari.

Gestió del funcionament i optimització de la pàgina web.

Organització de les condicions dús dels Serveis de Pagament.

Verificació, identificació i autenticació de les dades transmeses per l'usuari

Proposta a lusuari de la possibilitat de comunicar-se amb altres usuaris del lloc web.

Implementació de lassistència a lusuari.

Personalització dels serveis mitjançant la visualització d'anuncis en funció de l'historial de navegació de l'usuari, segons les vostres preferències.

Prevenció i detecció de fraus, gestió de codi maliciós (programari maliciós) i d'incidents de seguretat.

Gestió de possibles conflictes amb usuaris.

L'enviament d'informació comercial i publicitària segons les preferències de l'usuari.

Compartir dades personals amb tercers

Les dades personals poden ser compartides amb tercers en els casos següents:

 1. Quan l'usuari utilitza els serveis de pagament, per a la implementació d'aquests serveis, el lloc web està en contacte amb terceres entitats bancàries i financeres amb què ha efectuat contractes.
 2. Quan lusuari publica informació daccés públic a les àrees de comentaris gratuïts del lloc web.
 3. Quan lusuari autoritza el lloc web dun tercer a accedir a les seves dades.
 4. Quan el lloc web utilitzi els serveis dels proveïdors de serveis per proporcionar serveis de suport a lusuari, publicitat i pagament. Aquests proveïdors de serveis tenen un accés limitat a les dades de lusuari, en el context de la prestació daquests serveis, i tenen lobligació contractual dutilitzar-los de conformitat amb les disposicions de la normativa aplicable sobre protecció de dades personals.
 5. Si així ho exigeix ​​la llei, el lloc web pot transmetre dades per presentar reclamacions contra el lloc web i complir els procediments administratius i judicials.

Seguretat i confidencialitat

El lloc web aplica mesures organitzatives, tècniques, de programari i físiques en matèria de seguretat digital per protegir les dades personals contra l'alteració, la destrucció i l'accés no autoritzats. Tot i això, cal assenyalar que Internet no és un entorn completament segur i que el lloc web no pot garantir la seguretat de la transmissió o l'emmagatzematge de la informació a Internet.

Implementació dels drets dels usuaris

D'acord amb la normativa aplicable a les dades de caràcter personal, els usuaris tenen els següents drets, que poden exercitar dirigint la seva sol·licitud a la següent adreça Avinguda Negrals, 8, 3er. A. 25230 Mollerussa. LLEIDA o al correu electrònic info@monoa.es.

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades ia la limitació o oposició al tractament.

Dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

 

15.- Idioma del contracte

Aquestes condicions generals de venda estan redactades en català. En cas que es tradueixin a una o diverses llengües estrangeres, preval el text en castellà en cas de litigi.

 

16.- Legislació aplicable

L'usuari es compromet a fer un ús correcte i adequat dels serveis i de la pàgina web de MONOA de conformitat amb la Llei, amb aquestes Condicions Generals, l'Avís Legal i Condicions d'Ús del Portal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, puguin ser aplicables.

Les presents condicions generals de contractació es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que es puguin suscitar en relació amb interpretació, aplicació i compliment. L'Usuari renuncia expressament a qualsevol fur diferent que, per aplicació de la Llei vigent, li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de MONOA by S&M, SL.