"Moltes dones no porten granota perquè no és pràctica"
Llegir tot